Drupal

Drupal je softwarový systém pro správu obsahu, který původně napsal Dries Buytaert. Umožňuje tvorbu internetových časopisů, blogů, internetových obchodů a jiných komplexních systémů. Je naprogramován v jazyce PHP. Oficiálně podporovanými databázemi v Drupalu jsou relační databáze MySQL a PostgreSQL a od verze 7 i SQLite. Pomocí rozšiřujících modulů je možné používat další typy databází - MSSQL, Oracle, MongoDB.

Drupal je postaven modulárním způsobem a udává jako svou filozofii přehlednost kódu a otevřenost API. Moduly, které jsou k dispozici na stránkách Drupalu, rozšiřují jeho funkčnost do oblastí jako jsou komerce a vzdělávání. K dispozici jsou i různé distribuce, připravené balíčky s předem definovanou funkcionalitou a již nachystanými doplňkovými moduly a tématy vzhledu.

Počínaje Drupalem 8 došlo v jeho kódu k přechodu na komponenty PHP frameworku Symfony. Změnil se rovněž šablonovací systém pro tvorbu témat vzhledu, používán je Twig.

V říjnu 2009 přijal úřad prezidenta Spojených států Baracka Obamy Drupal pro své oficiální webové stránky. V České republice používá Drupal například Ministerstvo financí u svého projektu Otevřená data.

Kvalitní je také online dokumentace k Drupalu, včetně popisu jeho programátorského rozhraní API. V Česku vyšlo několik knih, které o tomto redakčním systému napsal Jan Polzer.

Převzato z wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Drupal